Kornuit

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Grolsch heeft de inhoud van de site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet garanderen dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins verwezen wordt. 

Grolsch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid en juistheid van de gegeven informatie. Verder aanvaardt Grolsch geen aansprakelijkheid jegens degene die inlogt op de website van Grolsch of anderszins van deze website gebruik maakt voor schade die daaruit voor deze, uit welken hoofde dan ook, mocht voortvloeien.

Copyright

  • De inhoud van deze site is auteursrechterlijk beschermd.
  • Zonder toestemming van Grolsch is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Merken

Alle merken op deze site zijn ten aanzien van woord, beeld, en/of verpakkingsvorm - voor zover niet anders aangegeven - eigendom van Grolsch. Het is zonder schriftelijke toestemming van Grolsch niet toegestaan gebruik te maken van de merkrechten van Grolsch.

Algemeen

  • Het is niet toegestaan deze site te framen;
  • Grolsch is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot de informatie op enige site die is verbonden dan wel gelinkt van of naar deze site;
  • De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig en kan steeds door Grolsch, eventueel zonder aankondiging, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden;
  • Ten aanzien van bestellingen van artikelen in de internetshop zijn de afzonderlijke voorwaarden van toepassing als bij dat onderdeel van de site aangegeven;
Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol. overAlcohol

Om deze website te bezoeken moet je 18 jaar of ouder zijn

Ontdek Kornuit
Vul je geboortedatum in

Als je gebruik maakt van deze site worden er cookies achtergelaten op je computer. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de site. Voor cookies die niet noodzakelijk zijn voor het gebruik zul je (misschien) verder op de site om toestemming worden gevraagd. Om meer te lezen over de inhoud en werking van de (noodzakelijke) cookies verwijzen we je naar ons privacybeleid.