Kornuit

Actievoorwaarden

Het Kornuit Bos

Actievoorwaarden het Kornuit Bos bij aankoop van een 6-pack of krat Kornuit

 • Deze actie is geïnitieerd door Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V., (“Grolsch”)  gevestigd te Enschede aan de Brouwerslaan 1 (hierna: “Grolsch”), voor haar biermerk: “Kornuit”.
 • De actie loopt van maandag 19 oktober 2020 t/m maandag 2 februari 2021 10:00 uur.
 • Deelname aan de actie is gratis, echter zijn de kosten met betrekking tot gebruik van het internet voor rekening van de deelnemer;
 • Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden;
 • Deelnemers dienen personen te zijn van 18 jaar of ouder en woonachtig in Nederland;
 • Grolsch is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden of de voorwaarden van de actie zelf te wijzigen. Een herziene versie van de voorwaarden zal alsdan zo snel mogelijk op de website geplaatst worden onder vermelding van de datum van wijziging, dan wel anderszins gecommuniceerd worden;
 • Grolsch kan zonder opgave van redenen deelnemers uitsluiten van verdere deelname, de actie stopzetten, wijzigen of opnieuw starten;
 • Vragen en of opmerkingen met betrekking tot deze actie kunnen per e-mail worden gericht aan mkt@grolsch.nl of telefonisch bij Grolsch Consumenten Service op telefoonnummer 0800-7770888 (gratis en bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 12.00 uur en van 13.00 – 16.30 uur).
 • Deelname is uitgesloten voor diegenen die op enigerlei wijze direct of indirect in de organisatorische zin betrokken zijn bij deze actie.

Een stuk bos bij aankoop van Kornuit in retail

 • De actie geldt voor Kornuit pils in krat, 6-pack blik of 6-pack fles voorzien van actieverpakking, actie-booklet of actie-cratecover.
 • Op de achterzijde van de actie-cratecover, in het actie-booklet of in de binnenkant van de actie-6-pack verpakkingen staat een unieke code. Deze code kan worden ingevoerd op de website van Kornuit; www.kornuitbier.nl/bos
 • De actiecode kan uiterlijk t/m maandag 2 februari 2021 10.00 uur worden ingevoerd op de website van Kornuit.
 • De code op een Kornuit 6-pack fles of blikverpakking staat voor de aanplant van een stuk Kornuit Bos van 0,5 m2 bos. De code op een Kornuit krat cratecover staat voor de aanplant van een stuk Kornuit Bos van 1 m2.
 • Door het invoeren van de code en het invullen van de persoonlijke gegevens ontvangt de deelnemer een persoonlijk bos-certificaat en een coördinaat van de locatie van het geclaimde stuk Kornuit Bos. De deelnemer krijgt een bevestigingsmail van de deelname en ontvangt in deze mail nogmaals het gepersonaliseerde bos-certificaat.
 • Een deelnemer kan meerdere malen meedoen aan deze actie. Elke code is eenmalig geldig. Er zijn dus meerdere certificaten te ontvangen per deelnemer.

Kornuit Bos

 • Het stuk bos dat gepland wordt, is in beheer en in/wordt eigendom van Landschap Overijssel. Landschap Overijssel zal naar eigen inzicht het Kornuit Bos beheren.
 • Het bos-certificaat is symbolisch en geeft enkel aan welke aanplant de deelnemer mede mogelijk heeft gemaakt.  
 • De deelnemer heeft op geen enkele wijze aanspraak op het stuk Kornuit bos en/of van zijn/haar vierkante meter bos en kan geen aanspraak maken op enige geldelijke vergoeding en/of schadeloosstelling.
 • Kornuit zal, ongeacht het aantal ingeleverde codes, minimaal 5 hectare Kornuit Bos aanplanten. Het totaal aantal ingeleverde codes bepaalt hoeveel bos daar nog extra bij aangeplant wordt. 
 • De aanplant van het Kornuit Bos staat gepland in de periode november 2020, deze planning is onder voorbehoud van wijzigen.

Privacy  

 • Alle gegevens die worden verzameld in het kader van de actie zullen worden gebruikt voor deze actie en om u op de hoogte te houden van verloop van de actie.
 • Indien een deelnemer zijn/haar gegevens wil aanpassen kan dit ook gemeld worden via mkt@grolsch.nl;
 • Voor meer informatie over de wijze waarop Grolsch persoonsgegevens verwerkt verwijzen wij u naar onze privacy en cookiepolicy op onze website: www.kornuitbier.nl

Aansprakelijkheid:

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Grolsch aan het beheer van haar website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Grolsch is  niet aansprakelijk voor enige (gevolgen) schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of links naar de websites van derden.
 • Grolsch, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Grolsch betrokkenen met betrekking tot deze actie zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen en/of deelname aan de actie.

Toepasselijk recht en geschillen:

 • Op deze voorwaarden en betreffende actie is Nederlands recht van toepassing.
 • Eventuele hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Overijssel.

 

KORNUIT HUISFEESTPAKKET

Maak kans op een huisfeestpakket bij aankoop van een Kornuit-verpakking.

ALGEMEEN: 

 • Deze actie (hierna: “de actie”) is geïnitieerd door Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V., gevestigd te Enschede aan de Brouwerslaan 1 (hierna: “Grolsch”) in het kader van de promotie van het merk Kornuit. De actie wordt gehouden in vestigingen van verschillende deelnemende winkeliers, zijnde ieder afzonderlijk de aanbieder van deze actie (“aanbieder”); 
 • De actie vindt plaats vanaf 29 juni 2020 tot en met 20 september 2020 (“de actieperiode”) 
 • De actie en actieperiode zal duidelijk kenbaar weergegeven zijn in de betreffende deelnemende supermarkt van aanbieder; 
 • Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden; 
 • Deelnemers dienen natuurlijke personen te zijn van 18 jaar of ouder en woonachtig in Nederland; 
 • Grolsch is ten allen tijde gerechtigd deze voorwaarden of de voorwaarden van de actie zelf te wijzigen. Een herziene versie van de voorwaarden zal dan zo snel mogelijk op de website http://www.kornuitbier.nl geplaatst worden onder vermelding van de datum waarop de wijzigingen ingaan, danwel anderszins gecommuniceerd worden; 
 • De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor geld; 
 • Grolsch kan zonder opgave van redenen deelnemers uitsluiten van verdere deelname, de actie stopzetten, wijzigen of opnieuw starten; 
 • Eventueel verschuldigde kansspelbelasting zal door Grolsch worden afgedragen aan de belastingdienst; 
 • De aanbieder handelt met dit promotionele kansspel in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen; 
 • Vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kunnen bij de aanbieder worden ingediend, maar ook per e-mail worden gericht aan mkt@grolsch.nl of telefonisch bij Grolsch Consumenten Service op telefoonnummer 0800-7770888 (gratis en bereikbaar op werkdagen van 09:00 – 12:00 en van 13:00 – 16:30); 
 • Deelname is uitgesloten voor diegenen die op enigerlei wijze direct of indirect in de organisatorische zin betrokken zijn bij deze actie; 

  ACTIEDEELNAME: 
 • Onder de deelnemers wordt een Kornuit Huisfeest pakket verloot, bestaande uit; 1 kornuit tent, 1 kornuit rookmachine, 1 kornuit karoake speaker+microfoon, 1 kornuit seatsac, 2 kornuit key necklaces en 2 kornuit katoenen tasjes.
 • Voor deelname dient de deelnemer binnen de actieperiode bij de betreffende aanbieder een van de onderstaande actieproducten aan te schaffen en de kassabon te voorzien van naam, adres en telefoonnummer en te worden ingeleverd in de daarvoor bedoelde inlever box bij de aanbieder waar het actieproduct is aangeschaft. 
 • De actieproducten zijn:
  • Kornuit 6x33cl (blik) 
  • Kornuit 6x30Cl (fles)
  • Kornuit 24x30cl (fles) 

PRIJZEN: 

 • Binnen de actie kan per aanbieder 1 Kornuit huisfeestpakket worden gewonnen. Dit gaat om het Kornuit huisfeestpakket die bij de aanbieder op de winkelvloer staat; 
 • De prijs kan niet worden ingewisseld voor geld; 
 • De prijs zal alleen worden toekend aan mensen woonachtig op adressen in Nederland; 


DEELNEMENDE SUPERMARKTEN:

Albert Heijn XL Nijmeegseweg 20 5916PT VENLO
Albert Heijn XL Torenstraat 1 5701SH HELMOND
Albert Heijn Ackershof 53-60 2641DZ PIJNACKER
Albert Heijn Oudedijk 149 3061AA ROTTERDAM
Albert Heijn Weernekers Lombokstraat 2 1335JV ALMERE
Albert Heijn van der Loo Burg Frenckenstraat 14 5721EZ ASTEN
Albert Heijn Crogtdijk 79 4815AE BREDA
Jumbo van Bergenstraat 39 2583CS SCHEVENINGEN
Albert Heijn Vierhavensstraat 147 3029BB ROTTERDAM
Albert Heijn Korte Parallelweg 165 3311JN DORDRECHT
Albert Heijn Wethouder Sangersstraat 174 6191NA BEEK
Jumbo Mulder Ventweg Zuid 3 9411ZZ BEILEN
Albert Heijn Oosterhof Hoofdweg 202 9765CK PATERSWOLDE
Albert Heijn Steenman Plein 13 3991DK HOUTEN
Albert Heijn XL Tijnjedijk 76 8936AD LEEUWARDEN
Albert Heijn Bun (stationskwartier) De Arend 2 8265 NK Kampen
Albert Heijn Markiezaatsweg 5 4615PA BERGEN OP ZOOM
Albert Heijn XL Polsbroek 77 7201BX ZUTPHEN
Albert Heijn Bijsterbosch Van Harenstraat 66 8471JG WOLVEGA
Albert Heijn XL Nijmeegseweg 20 5916PT VENLO
Albert Heijn XL Torenstraat 1 5701SH HELMOND
Albert Heijn Dobbe 61 8032JX ZWOLLE
Albert Heijn Geveling Hoog Kanje 110 3708DL ZEIST
Albert Heijn XL Elandstraat 160 2513GW DEN HAAG
Albert Heijn Wethouder Sangersstraat 174 6191NA BEEK
Albert Heijn Geveling Veldstraat 10 7071CC ULFT
Albert Heijn Stroot Terreplein 4 4691AA THOLEN
Albert Heijn van der Loo Burg Frenckenstraat 14 5721EZ ASTEN
Albert Heijn de Berg Dorpstienden 14 3253AS OUDDORP
Albert Heijn Tolbergcentrum 160 4708HK ROOSENDAAL


WINNAARS: 

 • De winnaar van het Kornuit huisfeestpakket zal uitgeloot worden middels een trekking. De deelnemende supermarkt zal de winnaar rechtstreeks inlichten; 
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd 

  AANSPRAKELIJKHEID: 
 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Grolsch aan het beheer van haar online kanalen besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Grolsch en/of aanbieder zijn niet aansprakelijk voor enige (gevolgen) schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of links naar de websites van derden; 
 • Grolsch, de aanbieder en/of enige door hen ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Grolsch en/of aanbieder betrokkenen met betrekking tot deze actie zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen en/of deelname aan de actie; 
 • Grolsch en/of aanbieder zijn niet aansprakelijk voor enig verlies, vertraging of defect aan of door de gewonnen prijs in welke vorm dan ook. Op de gewonnen en/of te winnen prijzen is enkel de gebruikelijke garantie van de fabrikant en/of leverancier van toepassing indien deze bestaat en van toepassing is; 
 • Grolsch en/of aanbieder zijn niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de kosten die door de deelnemer aan de actie zijn gemaakt met betrekking tot deelname aan de actie; 

  GEGEVENS: 
 • Alle gegevens die worden verzameld in het kader van de actie zullen worden bewaard in een bestand bij de betreffende aanbieder en worden uitsluitend gebruikt in het kader van deze actie en zullen vervolgens worden vernietigd. De kassabon wordt uitsluitend gebruikt om te controleren of het betreffende actieproduct tijdens de actieperiode bij de betreffende aanbieder is gekocht. Het staat u vrij de overige gekochte producten op de kassabon onleesbaar te maken. Indien een deelnemer zijn/haar gegevens wil aanpassen kan ook dit gemeld worden via mkt@grolsch.nl; 
 • Voor meer informatie over de wijze waarop Grolsch persoonsgegevens verwerkt verwijzen wij u naar onze privacy en cookiepolicy op onze website: www.grolsch.nl 

  TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN: 
 • Op deze voorwaarden en betreffende actie is Nederlands recht van toepassing; 
 • Eventuele hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo

KORNUIT To Be Announced Indoor 

ALGEMEEN:

 • Deze actie (hierna: “de actie”) is geïnitieerd door Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V., gevestigd te Enschede aan de Brouwerslaan 1 (hierna: “Grolsch”) in het kader van de promotie van het merk Kornuit. De actie wordt gehouden in vestigingen van verschillende deelnemende festivals, zijnde ieder afzonderlijk de aanbieder van deze actie (“aanbieder”); 
 • De actie vindt plaats vanaf 25 februari 2020 tot en met 24 maart 2020 (“de actieperiode”)  
 • Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden; 
 • Deelnemers dienen natuurlijke personen te zijn van 18 jaar of ouder en woonachtig in Nederland; 
 • Grolsch is ten allen tijde gerechtigd deze voorwaarden of de voorwaarden van de actie zelf te wijzigen. Een herziene versie van de voorwaarden zal dan zo snel mogelijk op de website http://www.ontdekkornuit.nl geplaatst worden onder vermelding van de datum waarop de wijzigingen ingaan, danwel anderszins gecommuniceerd worden; 
 • De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor geld; 
 • Grolsch kan zonder opgave van redenen deelnemers uitsluiten van verdere deelname, de actie stopzetten, wijzigen of opnieuw starten; 
 • Eventueel verschuldigde kansspelbelasting zal door Grolsch worden afgedragen aan de belastingdienst; 
 • De aanbieder handelt met dit promotionele kansspel in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen; 

  ACTIEDEELNAME:
 • Onder de deelnemers wordt toegang voor Kornuit To Be Announced bij Bitterzoet Amsterdam op 25 maart verloot.
 • Voor deelname dient de deelnemer binnen de actieperiode bij de betreffende aanbieder zijn gegevens op de website van Kornuit in te vullen.
 • Inschrijving geldt voor 1 persoon, vergeet dus niet je vrienden ook aan te laten melden! 

  LOTING:
 • Er kunnen in het totaal 200 gastenlijst plekken worden verloot die toegang krijgen tot Kornuit To Be Announced Leiden. 
 • De prijs kan niet worden ingewisseld voor geld; 
 • De prijs zal alleen worden toekend aan mensen woonachtig op adressen in Nederland; 

  INGELOTEN DEELNEMERS:
 • De ingelote deelnemers van de toegang tot To Be Announced zullen geloot worden middels een trekking. 
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De ingelote deelnemers horen per mail wanneer zij ingeloot zijn. 

  AANSPRAKELIJKHEID:
 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Grolsch aan het beheer van haar online kanalen besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Grolsch en/of aanbieder zijn niet aansprakelijk voor enige (gevolgen) schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of links naar de websites van derden; 
 • Grolsch, de aanbieder en/of enige door hen ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Grolsch en/of aanbieder betrokkenen met betrekking tot deze actie zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen en/of deelname aan de actie; 
 • Grolsch en/of aanbieder zijn niet aansprakelijk voor enig verlies, vertraging of defect aan of door de gewonnen prijs in welke vorm dan ook. Op de gewonnen en/of te winnen prijzen is enkel de gebruikelijke garantie van de fabrikant en/of leverancier van toepassing indien deze bestaat en van toepassing is; 
 • Grolsch en/of aanbieder zijn niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de kosten die door de deelnemer aan de actie zijn gemaakt met betrekking tot deelname aan de actie; 

  GEGEVENS:
 • Alle gegevens die worden verzameld in het kader van de actie zullen worden bewaard en worden uitsluitend gebruikt in het kader van deze actie, tenzij u anders heeft aangegevens. Indien een deelnemer zijn/haar gegevens wil aanpassen kan ook dit gemeld worden via mkt@grolsch.nl
 • Vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kunnen bij de aanbieder worden ingediend, maar ook per e-mail worden gericht aan mkt@grolsch.nl of telefonisch bij Grolsch Consumenten Service op telefoonnummer 0800-7770888 (gratis en bereikbaar op werkdagen van 09:00 – 12:00 en van 13:00 – 16:30); 
 • Deelname is uitgesloten voor diegenen die op enigerlei wijze direct of indirect in de organisatorische zin betrokken zijn bij deze actie; 

  KORNUIT DANCE EVENT WINACTIE

ALGEMEEN:

 • Deze actie (hierna: “de actie”) is geïnitieerd door Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V., gevestigd te Enschede aan de Brouwerslaan 1 (hierna: “Grolsch”) in het kader van de promotie van het merk Kornuit. De actie wordt gehouden in vestigingen van verschillende deelnemende festivals, zijnde ieder afzonderlijk de aanbieder van deze actie (“aanbieder”); 
 • De actie vindt plaats van 2 oktober 2019 tot 11 oktober  2019 (“de actieperiode”) 
 • Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden; 
 • Deelnemers dienen natuurlijke personen te zijn van 18 jaar of ouder en woonachtig in Nederland; 
 • Grolsch is ten allen tijde gerechtigd deze voorwaarden of de voorwaarden van de actie zelf te wijzigen. Een herziene versie van de voorwaarden zal dan zo snel mogelijk op de website http://www.ontdekkornuit.nl geplaatst worden onder vermelding van de datum waarop de wijzigingen ingaan, danwel anderszins gecommuniceerd worden; 
 • De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor geld; 
 • Grolsch kan zonder opgave van redenen deelnemers uitsluiten van verdere deelname, de actie stopzetten, wijzigen of opnieuw starten; 
 • Eventueel verschuldigde kansspelbelasting zal door Grolsch worden afgedragen aan de belastingdienst; 
 • De aanbieder handelt met dit promotionele kansspel in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen; 
 • Vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kunnen bij de aanbieder worden ingediend, maar ook per e-mail worden gericht aan mkt@grolsch.nl of telefonisch bij Grolsch Consumenten Service op telefoonnummer 0800-7770888 (gratis en bereikbaar op werkdagen van 09:00 – 12:00 en van 13:00 – 16:30); 
 • Deelname is uitgesloten voor diegenen die op enigerlei wijze direct of indirect in de organisatorische zin betrokken zijn bij deze actie; 

ACTIEDEELNAME:

 • Onder de deelnemers wordt een dance event party weekend voor in het totaal 6 personen voor 6 verschillende feesten verloot. 
 • Voor deelname dient de deelnemer binnen de actieperiode bij de betreffende aanbieder zijn gegevens op de website van Kornuit in te vullen.

PRIJZEN:

 • Er wordt 1 keer aan 1 persoon een dance event weekend verloot voor in het totaal 6 tickets per feest. Dit zijn de volgende feesten: 

  6x tickets voor John Digweed presents Bedrock ADE 2019 - 16 oktober

  6x tickets voor DGTL - Ben Klock b2b Marcel Dettmann, Jeff Mills and more - 17 oktober

  6x tickets voor STRAF_WERK x Kölsch presents IPSO - 18 oktober

  6x tickets Mystic Garden Festival ADE - 19 oktober 

  6x tickets DGTL x Bonobo presents Outlier - 19 oktober 

  6x tickets voor Goldfish presents ADE Boathouse Sessions - Sunday Special - 20 oktober
 • De prijs kan niet worden ingewisseld voor geld; 
 • De prijs zal alleen worden toegekend aan mensen woonachtig op adressen in Nederland; 
 • Consumptie, verblijf en vervoer zitten niet in de prijs inbegrepen.

WINNAARS:

 • De winnaar van het ultieme dance event weekend zal uitgeloot worden middels een trekking. 
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De winnaar hoort per mail wanneer hij/zij gewonnen heeft. 

AANSPRAKELIJKHEID:

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Grolsch aan het beheer van haar online kanalen besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Grolsch en/of aanbieder zijn niet aansprakelijk voor enige (gevolgen) schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of links naar de websites van derden; 
 • Grolsch, de aanbieder en/of enige door hen ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Grolsch en/of aanbieder betrokkenen met betrekking tot deze actie zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen en/of deelname aan de actie; 
 • Grolsch en/of aanbieder zijn niet aansprakelijk voor enig verlies, vertraging of defect aan of door de gewonnen prijs in welke vorm dan ook. Op de gewonnen en/of te winnen prijzen is enkel de gebruikelijke garantie van de fabrikant en/of leverancier van toepassing indien deze bestaat en van toepassing is; 
 • Grolsch en/of aanbieder zijn niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de kosten die door de deelnemer aan de actie zijn gemaakt met betrekking tot deelname aan de actie; 

GEGEVENS:

 • Alle gegevens die worden verzameld in het kader van de actie zullen worden bewaard en worden uitsluitend gebruikt in het kader van deze actie, tenzij u anders heeft aangegevens. Indien een deelnemer zijn/haar gegevens wil aanpassen kan ook dit gemeld worden via mkt@grolsch.nl

KORNUIT TBA op Strafwerk

ALGEMEEN:

 • Deze actie (hierna: “de actie”) is geïnitieerd door Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V., gevestigd te Enschede aan de Brouwerslaan 1 (hierna: “Grolsch”) in het kader van de promotie van het merk Kornuit. De actie wordt gehouden in vestigingen van verschillende deelnemende festivals, zijnde ieder afzonderlijk de aanbieder van deze actie (“aanbieder”); 
 • De actie vindt plaats vanaf 9 augustus 2019 tot en met 17 augustus 2019 (“de actieperiode”) 
 • De actie en actieperiode zal duidelijk kenbaar weergegeven zijn in de betreffende deelnemende festival van aanbieder; 
 • Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden; 
 • Deelnemers dienen natuurlijke personen te zijn van 18 jaar of ouder en woonachtig in Nederland; 
 • Grolsch is ten allen tijde gerechtigd deze voorwaarden of de voorwaarden van de actie zelf te wijzigen. Een herziene versie van de voorwaarden zal dan zo snel mogelijk op de website http://www.ontdekkornuit.nl geplaatst worden onder vermelding van de datum waarop de wijzigingen ingaan, danwel anderszins gecommuniceerd worden; 
 • De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor geld; 
 • Grolsch kan zonder opgave van redenen deelnemers uitsluiten van verdere deelname, de actie stopzetten, wijzigen of opnieuw starten; 
 • Eventueel verschuldigde kansspelbelasting zal door Grolsch worden afgedragen aan de belastingdienst; 
 • De aanbieder handelt met dit promotionele kansspel in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen; 
 • Vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kunnen bij de aanbieder worden ingediend, maar ook per e-mail worden gericht aan mkt@grolsch.nl of telefonisch bij Grolsch Consumenten Service op telefoonnummer 0800-7770888 (gratis en bereikbaar op werkdagen van 09:00 – 12:00 en van 13:00 – 16:30); 
 • Deelname is uitgesloten voor diegenen die op enigerlei wijze direct of indirect in de organisatorische zin betrokken zijn bij deze actie; 

ACTIEDEELNAME:

 • Onder de deelnemers wordt toegang voor de To Be Announced stage verloot.
 • Deelnemers moeten in het bezit zijn van een festivalticket van het desbetreffende festival waar de To Be Announced stage staat.
 • Voor deelname dient de deelnemer binnen de actieperiode bij de betreffende aanbieder zijn gegevens op de website van Kornuit in te vullen.

PRIJZEN:

 • Per festival kunnen 20 gastenlijst plekken met een +1 worden verloot die toegang hebben tot de To Be Announced stage.
 • De prijs kan niet worden ingewisseld voor geld; 
 • De prijs zal alleen worden toekend aan mensen woonachtig op adressen in Nederland; 
 • Kaarten voor Strafwerk festival zijn niet in de prijs inbegrepen.

WINNAARS:

 • De winnaar van de toegang tot To Be Announced zal uitgeloot worden middels een trekking. 
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De winnaars horen per mail wanneer zij gewonnen hebben. 

AANSPRAKELIJKHEID:

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Grolsch aan het beheer van haar online kanalen besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Grolsch en/of aanbieder zijn niet aansprakelijk voor enige (gevolgen) schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of links naar de websites van derden; 
 • Grolsch, de aanbieder en/of enige door hen ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Grolsch en/of aanbieder betrokkenen met betrekking tot deze actie zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen en/of deelname aan de actie; 
 • Grolsch en/of aanbieder zijn niet aansprakelijk voor enig verlies, vertraging of defect aan of door de gewonnen prijs in welke vorm dan ook. Op de gewonnen en/of te winnen prijzen is enkel de gebruikelijke garantie van de fabrikant en/of leverancier van toepassing indien deze bestaat en van toepassing is; 
 • Grolsch en/of aanbieder zijn niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de kosten die door de deelnemer aan de actie zijn gemaakt met betrekking tot deelname aan de actie; 

GEGEVENS:

 • Alle gegevens die worden verzameld in het kader van de actie zullen worden bewaard en worden uitsluitend gebruikt in het kader van deze actie, tenzij u anders heeft aangegevens. Indien een deelnemer zijn/haar gegevens wil aanpassen kan ook dit gemeld worden via mkt@grolsch.nl

KORNUIT podium victorie TICKETS: MAAK KANS OP 6 TICKETS VOOR podium victorie BIJ AANKOOP VAN EEN KORNUIT VERPAKKING 

ALGEMEEN: 

 • Deze actie (hierna: “de actie”) is geïnitieerd door Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V., gevestigd te Enschede aan de Brouwerslaan 1 (hierna: “Grolsch”) in het kader van de promotie van het merk Kornuit. De actie wordt gehouden in vestigingen van verschillende deelnemende winkeliers, zijnde ieder afzonderlijk de aanbieder van deze actie (“aanbieder”); 
 • De actie vindt plaats vanaf 17 juni 2019 tot en met 27 juli 2019 (“de actieperiode”) 
 • De actie en actieperiode zullen duidelijk kenbaar weergegeven zijn in de betreffende deelnemende supermarkt van aanbieder; 
 • Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden; 
 • Deelnemers dienen natuurlijke personen te zijn van 18 jaar of ouder en woonachtig in Nederland; 
 • Grolsch is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden of de voorwaarden van de actie zelf te wijzigen. Een herziene versie van de voorwaarden zal dan zo snel mogelijk op de website http://www.ontdekkornuit.nl geplaatst worden onder vermelding van de datum waarop de wijzigingen ingaan, danwel anderszins gecommuniceerd worden; 
 • De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor geld; 
 • Grolsch kan zonder opgave van redenen deelnemers uitsluiten van verdere deelname, de actie stopzetten, wijzigen of opnieuw starten; 
 • Eventueel verschuldigde kansspelbelasting zal door Grolsch worden afgedragen aan de belastingdienst; 
 • De aanbieder handelt met dit promotionele kansspel in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen; 
 • Vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kunnen bij de aanbieder worden ingediend, maar ook per e-mail worden gericht aan mkt@grolsch.nl of telefonisch bij Grolsch Consumenten Service op telefoonnummer 0800-7770888 (gratis en bereikbaar op werkdagen van 09:00 – 12:00 en van 13:00 – 16:30); 
 • Deelname is uitgesloten voor diegenen die op enigerlei wijze direct of indirect in de organisatorische zin betrokken zijn bij deze actie; 

ACTIEDEELNAME: 

 • Onder de deelnemers worden toegangskaarten voor podium Victorie verloot.
 • Voor deelname dient de deelnemer binnen de actieperiode bij de betreffende aanbieder een van de onderstaande actieproducten aan te schaffen en de kassabon te voorzien van naam, adres en telefoonnummer en te worden ingeleverd in de daarvoor bedoelde inleverbox bij de aanbieder waar het actieproduct is aangeschaft. 
 • De actieproducten zijn:
  • Kornuit 6x33cl (blik) 
  • Kornuit 24x30cl (fles) 
  • Kornuit 24x30cl (krat) 

PRIJZEN: 

 • Per winkel kunnen 6 toegangskaarten voor podium Victorie gewonnen worden
 • De toegangskaarten kunnen worden verzilverd voor een evenement naar keuze in 2019
 • De prijs kan niet worden ingewisseld voor geld; 
 • De prijs zal alleen worden toekend aan mensen woonachtig op adressen in Nederland; 
 • Indien een avond is uitverkocht kan de winnaar een mail sturen naar info@podiumvictorie.nl om een plek te reserveren met het actieticket. Podium Victorie houdt speciaal voor deze actie een paar plekken vrij. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar waardoor hier geldt: op=op. 

WINNAARS: 

 • De winnaar van de toegangskaarten voor podium Victorie zal uitgeloot worden middels een trekking. De deelnemende supermarkt zal de winnaar rechtstreeks inlichten; 
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd 

AANSPRAKELIJKHEID: 

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Grolsch aan het beheer van haar online kanalen besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Grolsch en/of aanbieder zijn niet aansprakelijk voor enige (gevolgen) schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of links naar de websites van derden; 
 • Grolsch, de aanbieder en/of enige door hen ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Grolsch en/of aanbieder betrokkenen met betrekking tot deze actie zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen en/of deelname aan de actie; 
 • Grolsch en/of aanbieder zijn niet aansprakelijk voor enig verlies, vertraging of defect aan of door de gewonnen prijs in welke vorm dan ook. Op de gewonnen en/of te winnen prijzen is enkel de gebruikelijke garantie van de fabrikant en/of leverancier van toepassing indien deze bestaat en van toepassing is; 
 • Grolsch en/of aanbieder zijn niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de kosten die door de deelnemer aan de actie zijn gemaakt met betrekking tot deelname aan de actie; 

GEGEVENS: 

 • Alle gegevens die worden verzameld in het kader van de actie zullen worden bewaard in een bestand bij de betreffende aanbieder en worden uitsluitend gebruikt in het kader van deze actie en zullen vervolgens worden vernietigd. De kassabon wordt uitsluitend gebruikt om te controleren of het betreffende actieproduct tijdens de actieperiode bij de betreffende aanbieder is gekocht. Het staat u vrij de overige gekochte producten op de kassabon onleesbaar te maken. Indien een deelnemer zijn/haar gegevens wil aanpassen kan ook dit gemeld worden via mkt@grolsch.nl; 

 

KORNUIT ULTRASONIC TICKETS: MAAK KANS OP TICKETS VOOR ULTRASONIC FESTIVAL BIJ AANKOOP VAN EEN KORNUIT VERPAKKING 

ALGEMEEN:

 • Deze actie (hierna: “de actie”) is geïnitieerd door Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V., gevestigd te Enschede aan de Brouwerslaan 1 (hierna: “Grolsch”) in het kader van de promotie van het merk Kornuit. De actie wordt gehouden in vestigingen van verschillende deelnemende winkeliers, zijnde ieder afzonderlijk de aanbieder van deze actie (“aanbieder”); 
 • De actie vindt plaats vanaf 17 juni 2019 tot en met 12 juli 2019 (“de actieperiode”) 
 • De actie en actieperiode zal duidelijk kenbaar weergegeven zijn in de betreffende deelnemende supermarkt van aanbieder; 
 • Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden; 
 • Deelnemers dienen natuurlijke personen te zijn van 18 jaar of ouder en woonachtig in Nederland; 
 • Grolsch is ten allen tijde gerechtigd deze voorwaarden of de voorwaarden van de actie zelf te wijzigen. Een herziene versie van de voorwaarden zal dan zo snel mogelijk op de website http://www.ontdekkornuit.nl geplaatst worden onder vermelding van de datum waarop de wijzigingen ingaan, danwel anderszins gecommuniceerd worden; 
 • De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor geld; 
 • Grolsch kan zonder opgave van redenen deelnemers uitsluiten van verdere deelname, de actie stopzetten, wijzigen of opnieuw starten; 
 • Eventueel verschuldigde kansspelbelasting zal door Grolsch worden afgedragen aan de belastingdienst; 
 • De aanbieder handelt met dit promotionele kansspel in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen; 
 • Vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kunnen bij de aanbieder worden ingediend, maar ook per e-mail worden gericht aan mkt@grolsch.nl of telefonisch bij Grolsch Consumenten Service op telefoonnummer 0800-7770888 (gratis en bereikbaar op werkdagen van 09:00 – 12:00 en van 13:00 – 16:30); 
 • Deelname is uitgesloten voor diegenen die op enigerlei wijze direct of indirect in de organisatorische zin betrokken zijn bij deze actie; 

ACTIEDEELNAME:

 • Onder de deelnemers worden toegangskaarten voor festival Ultrasonic verloot
 • Voor deelname dient de deelnemer binnen de actieperiode bij de betreffende aanbieder een van de onderstaande actieproducten aan te schaffen en de kassabon te voorzien van naam, adres en telefoonnummer en te worden ingeleverd in de daarvoor bedoelde inlever box bij de aanbieder waar het actieproduct is aangeschaft. 
 • De actieproducten zijn:
  • Kornuit 6x33cl (blik) 
  • Kornuit 24x30cl (fles) 
  • Kornuit 24x30cl (krat) 

PRIJZEN:

 • Per winkel kunnen 3 sets á 2 toegangskaarten voor het festival Ultrasonic te Maarssen (13 juli) gewonnen worden
 • De prijs kan niet worden ingewisseld voor geld; 
 • De prijs zal alleen worden toekend aan mensen woonachtig op adressen in Nederland; 

WINNAARS:

 • De winnaar van de toegangskaarten voor Ultrasonic zal uitgeloot worden middels een trekking. De deelnemende supermarkt zal de winnaar rechtstreeks inlichten; 
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd 

AANSPRAKELIJKHEID:

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Grolsch aan het beheer van haar online kanalen besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Grolsch en/of aanbieder zijn niet aansprakelijk voor enige (gevolgen) schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of links naar de websites van derden; 
 • Grolsch, de aanbieder en/of enige door hen ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Grolsch en/of aanbieder betrokkenen met betrekking tot deze actie zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen en/of deelname aan de actie; 
 • Grolsch en/of aanbieder zijn niet aansprakelijk voor enig verlies, vertraging of defect aan of door de gewonnen prijs in welke vorm dan ook. Op de gewonnen en/of te winnen prijzen is enkel de gebruikelijke garantie van de fabrikant en/of leverancier van toepassing indien deze bestaat en van toepassing is; 
 • Grolsch en/of aanbieder zijn niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de kosten die door de deelnemer aan de actie zijn gemaakt met betrekking tot deelname aan de actie; 

GEGEVENS:

 • Alle gegevens die worden verzameld in het kader van de actie zullen worden bewaard in een bestand bij de betreffende aanbieder en worden uitsluitend gebruikt in het kader van deze actie en zullen vervolgens worden vernietigd. De kassabon wordt uitsluitend gebruikt om te controleren of het betreffende actieproduct tijdens de actieperiode bij de betreffende aanbieder is gekocht. Het staat u vrij de overige gekochte producten op de kassabon onleesbaar te maken. Indien een deelnemer zijn/haar gegevens wil aanpassen kan ook dit gemeld worden via mkt@grolsch.nl; 

 

ACTIEVOORWAARDEN KORNUIT X TIKKIE €2,- KORTING ACTIVATIE

ALGEMEEN:

 • Deze actie is geïnitieerd door Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V., gevestigd te Enschede aan de Brouwerslaan 1 (hierna: "Grolsch") in het kader van het product Kornuit Pils. De actie wordt gehouden in vestigingen van verschillende deelnemende winkeliers, zijnde ieder afzonderlijk de aanbieder van deze actie ("aanbieder");
 • De actie en actieperiode zal duidelijk kenbaar weergegeven zijn in de betreffende deelnemende supermarkt van aanbieder;
 • De actie duurt 3 maanden en vindt plaats in de periode gelegen tussen 5 november 2018 en 4 februari 2019 (“Actieperiode”). 
 • Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden;
 • Op deze actie zijn tevens de voorwaarden van de Kornuit website van toepassing. Zie voor deze gebruiksvoorwaarden www.kornuitbier.nl
 • Deelnemers dienen natuurlijke personen te zijn van 18 jaar of ouder en woonachtig in Nederland;
 • Grolsch is ten allen tijde gerechtigd deze voorwaarden of de voorwaarden van de actie zelf te wijzigen. Een herziene versie van de voorwaarden zal dan zo snel mogelijk op de website (www.kornuitbier.nl) geplaatst worden onder vermelding van de datum waarop de wijzigingen ingaan, dan wel anderszins gecommuniceerd worden;
 • Grolsch kan zonder opgave van redenen deelnemers uitsluiten van verdere deelname, de actie stopzetten, wijzigen of opnieuw starten;
 • Vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kunnen bij de aanbieder worden ingediend, maar ook per e-mail worden gericht aan mkt@grolsch.nl of telefonisch bij Grolsch Consumenten Service op telefoonnummer 0800-7770888(gratis en bereikbaar op werkdagen van 09:00 – 12:00 en van 13:00 – 16:30);
 • Deelname is uitgesloten voor diegenen die op enigerlei wijze direct of indirect in de organisatorische zin betrokken zijn bij deze actie.

ACTIEDEELNAME:

 • Krijgt €2,- via Tikkie bij aankoop van een 6-pack Kornuit. 
 • Hoe werkt het?
  1. Bewaar je kassabon goed. 
  2. Open de Tikkie ap en Scan de QR-code om automatisch het Whatsapp gesprek met ons te starten. 
  3. Druk in Whatsapp op verzenden.
  4. Maak een foto van de kassabon en upload deze in het Whatsapp gesprek. 
  5. Je ontvangt binnen 2 dagen de korting op je bankrekening.
 • Deze actie is niet geldig in combinatie met andere geldende acties, zoals bijvoorbeeld prijskortingen bij de supermarkt.
 • Deelname is gelimiteerd tot 1 maal per persoon. 
 • De actieproducten zijn:
  • Kornuit Pils sixpack à 6 blik.

PRIJS:

 • Bij aankoop van een sixpack Kornuit blik, betaalt Kornuit je via Tikkie €2,- korting terug. 

AANSPRAKELIJKHEID:

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Grolsch aan het beheer van haar website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Grolsch is niet aansprakelijk voor enige (gevolg) schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of links naar de websites van derden;
 • Grolsch en/of enige door haar ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Grolsch betrokkenen met betrekking tot deze actie zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen en/of deelname aan de actie;
 • Grolsch is  niet aansprakelijk voor enig verlies, vertraging of defect aan of door de gewonnen prijs in welke vorm dan ook. Op de gewonnen en/of te winnen prijzen is enkel de gebruikelijke garantie van de fabrikant en/of leverancier van toepassing indien deze bestaat en van toepassing is;
 • Grolsch is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de kosten die door de deelnemer aan de actie zijn gemaakt met betrekking tot deelname aan de actie.

PRIVACY:

 • Alle gegevens die worden verzameld in het kader van de actie zullen uitsluitend worden gebruikt in het kader van deze actie en zullen vervolgens worden vernietigd. Dit gebeurt sowieso na het verlopen van de actieperiode.
 • Consument kan te allen tijde vragen om het onmiddellijk verwijderen van de consumenten gegevens en hier zal Grolsch zorg voor dragen.
 • De kassabon wordt uitsluitend gebruikt om te controleren of het betreffende actieproduct tijdens de actieperiode bij de betreffende aanbieder is gekocht. Het staat u vrij de overige gekochte producten op de kassabon onleesbaar te maken. Indien een deelnemer zijn/haar gegevens wil aanpassen kan ook dit gemeld worden via mkt@grolsch.nl;
 • Voor meer informatie over de wijze waarop Grolsch persoonsgegevens verwerkt verwijzen wij u naar onze privacy en cookiepolicy op onze website: www.kornuitbier.nl.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN:

 • Op deze voorwaarden en betreffende actie is Nederlands recht van toepassing;
 • Eventuele hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo.

Kornuit Karaoke speaker: Maak kans op een Kornuit Karaoke speaker bij aankoop van een Kornuit verpakking 

ALGEMEEN: 

 • Deze actie (hierna: “de actie”) is geïnitieerd door Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V., gevestigd te Enschede aan de Brouwerslaan 1 (hierna: “Grolsch”) in het kader van de promotie van het merk Kornuit. De actie wordt gehouden in vestigingen van verschillende deelnemende winkeliers, zijnde ieder afzonderlijk de aanbieder van deze actie (“aanbieder”); 

 • De actie vindt plaats vanaf 1 oktober 2018 tot en met 31 december 2018 (“de actieperiode”) 

 • De actie en actieperiode zal duidelijk kenbaar weergegeven zijn in de betreffende deelnemende supermarkt van aanbieder; 

 • Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden; 

 • Deelnemers dienen natuurlijke personen te zijn van 18 jaar of ouder en woonachtig in Nederland; 

 • Grolsch is ten allen tijde gerechtigd deze voorwaarden of de voorwaarden van de actie zelf te wijzigen. Een herziene versie van de voorwaarden zal dan zo snel mogelijk op de website http://www.ontdekkornuit.nl geplaatst worden onder vermelding van de datum waarop de wijzigingen ingaan, danwel anderszins gecommuniceerd worden; 

 • De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor geld; 
   
 • Grolsch kan zonder opgave van redenen deelnemers uitsluiten van verdere deelname, de actie stopzetten, wijzigen of opnieuw starten; 
   
 • Eventueel verschuldigde kansspelbelasting zal door Grolsch worden afgedragen aan de belastingdienst; 
   
 • De aanbieder handelt met dit promotionele kansspel in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen; 
   
 • Vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kunnen bij de aanbieder worden ingediend, maar ook per e-mail worden gericht aan mkt@grolsch.nl of telefonisch bij Grolsch Consumenten Service op telefoonnummer 0800-7770888 (gratis en bereikbaar op werkdagen van 09:00 – 12:00 en van 13:00 – 16:30); 
   
 • Deelname is uitgesloten voor diegenen die op enigerlei wijze direct of indirect in de organisatorische zin betrokken zijn bij deze actie; 

ACTIEDEELNAME: 

 • Onder de deelnemers wordt een Kornuit Karaoke speaker en microfoon verloot; 

 • Voor deelname dient de deelnemer binnen de actieperiode bij de betreffende aanbieder een van de onderstaande actieproducten aan te schaffen en de kassabon te voorzien van naam, adres en telefoonnummer en te worden ingeleverd in de daarvoor bedoelde inlever box bij de aanbieder waar het actieproduct is aangeschaft. 

 • De actieproducten zijn:
  • Kornuit 6x33cl (blik) 
  • Kornuit 24x30cl (fles) 

PRIJZEN: 

 • Binnen de actie kan per aanbieder 1 Kornuit Karaoke speaker en 1 microfoon worden gewonnen. Dit gaat om de Kornuit Karaoke speaker die bij de aanbieder op de winkelvloer staat; 

 • De prijs kan niet worden ingewisseld voor geld; 

 • De prijs zal alleen worden toekend aan mensen woonachtig op adressen in Nederland; 

WINNAARS: 

 • De winnaar van de Kornuit Karaoke speaker zal uitgeloot worden middels een trekking. De deelnemende supermarkt zal de winnaar rechtstreeks inlichten; 

 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd 

AANSPRAKELIJKHEID: 

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Grolsch aan het beheer van haar online kanalen besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Grolsch en/of aanbieder zijn niet aansprakelijk voor enige (gevolgen) schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of links naar de websites van derden; 

 • Grolsch, de aanbieder en/of enige door hen ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Grolsch en/of aanbieder betrokkenen met betrekking tot deze actie zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen en/of deelname aan de actie; 

 • Grolsch en/of aanbieder zijn niet aansprakelijk voor enig verlies, vertraging of defect aan of door de gewonnen prijs in welke vorm dan ook. Op de gewonnen en/of te winnen prijzen is enkel de gebruikelijke garantie van de fabrikant en/of leverancier van toepassing indien deze bestaat en van toepassing is; 

 • Grolsch en/of aanbieder zijn niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de kosten die door de deelnemer aan de actie zijn gemaakt met betrekking tot deelname aan de actie; 

GEGEVENS: 

 • Alle gegevens die worden verzameld in het kader van de actie zullen worden bewaard in een bestand bij de betreffende aanbieder en worden uitsluitend gebruikt in het kader van deze actie en zullen vervolgens worden vernietigd. De kassabon wordt uitsluitend gebruikt om te controleren of het betreffende actieproduct tijdens de actieperiode bij de betreffende aanbieder is gekocht. Het staat u vrij de overige gekochte producten op de kassabon onleesbaar te maken. Indien een deelnemer zijn/haar gegevens wil aanpassen kan ook dit gemeld worden via mkt@grolsch.nl; 

 • Voor meer informatie over de wijze waarop Grolsch persoonsgegevens verwerkt verwijzen wij u naar onze privacy en cookiepolicy op onze website: www.grolsch.nl 

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN: 

 • Op deze voorwaarden en betreffende actie is Nederlands recht van toepassing; 

 • Eventuele hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo.

Made of moments

Om deze website te bezoeken moet je 18 jaar of ouder zijn

Ontdek Kornuit
Vul je geboortedatum in

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol. overAlcohol