Kornuit

Actievoorwaarden

Actievoorwaarden- Kornuit x Zeezout X Tikkie Cashback Activatie

Algemeen:

 • Deze actie is geïnitieerd door Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V., gevestigd te Enschede aan de Brouwerslaan 1 (hierna: "Grolsch") in het kader van het product Kornuit Pils. De actie wordt gehouden tijdens Zeezout Festival
 • De actie duurt twee weken en vindt plaats in de periode gelegen tussen 8 september 2018 en 22 september (“Actieperiode”). Deelname aan de actie is gratis;
 • Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden;
 • Op deze actie zijn tevens de voorwaarden van de Kornuit website van toepassing. Zie voor deze gebruiksvoorwaarden www.kornuitbier.nl
 • Deelnemers dienen natuurlijke personen te zijn van 18 jaar of ouder en woonachtig in Nederland;
 • Grolsch is ten allen tijde gerechtigd deze voorwaarden of de voorwaarden van de actie zelf te wijzigen. Een herziene versie van de voorwaarden zal dan zo snel mogelijk op de website (www.kornuitbier.nl) geplaatst worden onder vermelding van de datum waarop de wijzigingen ingaan, dan wel anderszins gecommuniceerd worden;
 • Grolsch kan zonder opgave van redenen deelnemers uitsluiten van verdere deelname, de actie stopzetten, wijzigen of opnieuw starten;
 • Vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kunnen bij de aanbieder worden ingediend, maar ook per e-mail worden gericht aan mkt@grolsch.nl of telefonisch bij Grolsch Consumenten Service op telefoonnummer 0800-7770888(gratis en bereikbaar op werkdagen van 09:00 – 12:00 en van 13:00 – 16:30);
 • Deelname is uitgesloten voor diegenen die op enigerlei wijze direct of indirect in de organisatorische zin betrokken zijn bij deze actie.

Actiedeelname:

 • Tijdens Zeezout Festival krijgen bezoekers de kans om deel te nemen aan een cashback activatie: Bij aankoop van 2 sixpacks Kornuit fles, betaalt Kornuit 50% van het aankoopbedrag terug via Tikkie.  
 • Hoe werkt het?
   1. Scan de QR-code tijdens Zeezout Festival en verstuur de Tikkie naar het nummer van Kornuit via Whatsapp.
   2. Koop 2 sixpacks Kornuit Fles
   3. Maak een foto van de kassabon en upload deze in het Whatsapp gesprek. De tikkie en de foto dienen uiterlijk op 22 September zijn ontvangen.
   4. Kornuit betaalt binnen 5 werkdagen je Tikkie.
 • Deze actie is niet geldig in combinatie met andere geldende acties, zoals bijvoorbeeld prijskortingen bij de supermarkt.
 • De actie geldt alleen voor de eerste 1500 deelnemers en bezoekers van ZeeZout Festival.
 • ZeeZout Bezoekers kunnen slechts een keer deelnemen. 
 • De actieproducten zijn:
  • Kornuit Pils sixpack à 6 flesjes.

Prijs:

 • Bij aankoop van 2 sixpacks Kornuit fles, betaalt Kornuit 50% van het aankoopbedrag terug. 

Aansprakelijkheid:

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Grolsch aan het beheer van haar website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Grolsch is niet aansprakelijk voor enige (gevolg) schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of links naar de websites van derden;
 • Grolsch en/of enige door haar ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Grolsch betrokkenen met betrekking tot deze actie zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen en/of deelname aan de actie;
 • Grolsch is  niet aansprakelijk voor enig verlies, vertraging of defect aan of door de gewonnen prijs in welke vorm dan ook. Op de gewonnen en/of te winnen prijzen is enkel de gebruikelijke garantie van de fabrikant en/of leverancier van toepassing indien deze bestaat en van toepassing is;
 • Grolsch is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de kosten die door de deelnemer aan de actie zijn gemaakt met betrekking tot deelname aan de actie.

Privacy:

 • Alle gegevens die worden verzameld in het kader van de actie zullen uitsluitend worden gebruikt in het kader van deze actie en zullen vervolgens worden vernietigd. Dit gebeurt sowieso na het verlopen van de actieperiode.
 • Consument kan te allen tijde vragen om het onmiddellijk verwijderen van de consumenten gegevens en hier zal Grolsch zorg voor dragen.
 • De kassabon wordt uitsluitend gebruikt om te controleren of het betreffende actieproduct tijdens de actieperiode bij de betreffende aanbieder is gekocht. Het staat u vrij de overige gekochte producten op de kassabon onleesbaar te maken. Indien een deelnemer zijn/haar gegevens wil aanpassen kan ook dit gemeld worden via mkt@grolsch.nl;
 • Voor meer informatie over de wijze waarop Grolsch persoonsgegevens verwerkt verwijzen wij u naar onze privacy en cookiepolicy op onze website: www.kornuitbier.nl.

Toepasselijk recht en geschillen:

 • Op deze voorwaarden en betreffende actie is Nederlands recht van toepassing;
 • Eventuele hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo.

 

Actievoorwaarden - Maak kans op een Kornuit Seatzac

 

Algemeen:

 • Deze actie is geïnitieerd door Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V., gevestigd te Enschede aan de Brouwerslaan 1 (hierna: "Grolsch") in het kader van het product Kornuit Pils. De actie wordt gehouden in vestigingen van verschillende deelnemende winkeliers, zijnde ieder afzonderlijk de aanbieder van deze actie ("aanbieder");
 • De actie en actieperiode zal duidelijk kenbaar weergegeven zijn in de betreffende deelnemende supermarkt van aanbieder;
 • De actie duurt twee weken en vindt plaats in de periode gelegen in week 27 tot en met week 39 ("de actieperiode");
 • Deelname aan de actie is gratis;
 • Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden;
 • Op deze actie zijn tevens de voorwaarden van de Kornuit website van toepassing. Zie voor deze gebruiksvoorwaarden www.kornuitbier.nl
 • Deelnemers dienen natuurlijke personen te zijn van 18 jaar of ouder en woonachtig in Nederland;
 • Grolsch is ten allen tijde gerechtigd deze voorwaarden of de voorwaarden van de actie zelf te wijzigen. Een herziene versie van de voorwaarden zal dan zo snel mogelijk op de website (www.kornuitbier.nl) geplaatst worden onder vermelding van de datum waarop de wijzigingen ingaan, dan wel anderszins gecommuniceerd worden;
 • De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor geld;
 • Grolsch kan zonder opgave van redenen deelnemers uitsluiten van verdere deelname, de actie stopzetten, wijzigen of opnieuw starten;
 • Eventueel verschuldigde kansspelbelasting zal door Grolsch worden afgedragen aan de belastingdienst;
 • Vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kunnen bij de aanbieder worden ingediend, maar ook per e-mail worden gericht aan mkt@grolsch.nl of telefonisch bij Grolsch Consumenten Service op telefoonnummer 0800-7770888 (gratis en bereikbaar op werkdagen van 09:00 – 12:00 en van 13:00 – 16:30);
 • Deelname is uitgesloten voor diegenen die op enigerlei wijze direct of indirect in de organisatorische zin betrokken zijn bij deze actie.

Actiedeelname:

 • Onder de deelnemers wordt een Kornuit Seatzac verloot. Er wordt 1 Seatzac verloot in iedere supermarkt waar de actie gehouden wordt;
 • Voor deelname dient de deelnemer binnen de actieperiode bij de betreffende aanbieder één van de onderstaande actieproducten aan te schaffen en de kassabon te voorzien van naam, adres en telefoonnummer en te worden ingeleverd in de daarvoor bedoelde inlever box bij de aanbieder waar het actieproduct is aangeschaft;
 • De actieproducten zijn:
  • Kornuit Pils krat à 24 flesjes;
  • Kornuit Pils sixpack à 6 flesjes.

Prijs:

 • Binnen de actie kan per aanbieder 1 Kornuit Seatzac worden gewonnen. Dit gaat om de Kornuit Seatzac die bij de aanbieder op de winkelvloer staat;
 • De prijs kan niet worden ingewisseld voor geld;
 • De prijs zal alleen worden toekend aan mensen woonachtig op adressen in Nederland;
 • In totaal worden door Grolsch 350 Kornuit Seatzacs verloot, met een totaalwaarde van €7000,-

Winnaars:

 • De winnaar van de Kornuit Seatzac zal uitgeloot worden middels een trekking. De deelnemende supermarkt zal de winnaar rechtstreeks inlichten;
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Aansprakelijkheid:

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Grolsch aan het beheer van haar website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Grolsch is niet aansprakelijk voor enige (gevolg) schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of links naar de websites van derden;
 • Grolsch en/of enige door haar ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Grolsch en/of aanbieder betrokkenen met betrekking tot deze actie zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen en/of deelname aan de actie;
 • Grolsch en/of aanbieder zijn niet aansprakelijk voor enig verlies, vertraging of defect aan of door de gewonnen prijs in welke vorm dan ook. Op de gewonnen en/of te winnen prijzen is enkel de gebruikelijke garantie van de fabrikant en/of leverancier van toepassing indien deze bestaat en van toepassing is;
 • Grolsch en/of aanbieder zijn niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de kosten die door de deelnemer aan de actie zijn gemaakt met betrekking tot deelname aan de actie.

Privacy

 • Alle gegevens die worden verzameld in het kader van de actie zullen worden bewaard in een bestand bij de betreffende aanbieder en worden uitsluitend gebruikt in het kader van deze actie en zullen vervolgens worden vernietigd. De kassabon wordt uitsluitend gebruikt om te controleren of het betreffende actieproduct tijdens de actieperiode bij de betreffende aanbieder is gekocht. Het staat u vrij de overige gekochte producten op de kassabon onleesbaar te maken. Indien een deelnemer zijn/haar gegevens wil aanpassen kan ook dit gemeld worden via mkt@grolsch.nl;
 • Voor meer informatie over de wijze waarop Grolsch persoonsgegevens verwerkt verwijzen wij u naar onze privacy en cookiepolicy op onze website: www.kornuitbier.nl.

Toepasselijk recht en geschillen:

 • Op deze voorwaarden en betreffende actie is Nederlands recht van toepassing;
 • Eventuele hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo.
Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol. overAlcohol

Om deze website te bezoeken moet je 18 jaar of ouder zijn

Ontdek Kornuit
Vul je geboortedatum in

Als je gebruik maakt van deze site worden er cookies achtergelaten op je computer. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de site. Voor cookies die niet noodzakelijk zijn voor het gebruik zul je (misschien) verder op de site om toestemming worden gevraagd. Om meer te lezen over de inhoud en werking van de (noodzakelijke) cookies verwijzen we je naar ons privacybeleid.